Záhady vojenského újezdu Březina

04.01.2014 16:42


Morava má své záhady a k nim patří i vojenský újezd v Březině.

Tato oblast byla osídlena již v pravěku a zachovalo se tu mnoho památek.

Již v době Keltů tu bývalo hradiště, dnes je to nejzajímavější památka.

Kousek odtud je další hradiště Obrova noha, kudy vedla slavná jantarová stezka a

ve středověku obchodní trasa. Dříve bývalo kolem újezdu asi pět hradů a tvrzí,

jako je Ježův hrad, Starý Plumlov, Smilův hrad.

Dnes se již bohužel nezachovaly a jsou rozbořeny.

Existují zde zajímavé legendy o loupeživém rytíři, který tu na jednom z hrádků žil.

I zde jsou prý ještě ukryté naloupené poklady a dodnes je tu hledají lidé.

Také je tu prý skrytý poklad, který zakopal řád mnichů.

Ale i kolem války zde byly ukryty mnohé poklady od německé armády.

Když toto místo budete chtít navštívit, potkáte na své pouti varovné

cedule zakazující vstup do lesů. Prý je to vojenská oblast, ale místní lidé ví,

že se tu jedná o více věcí, proč se tam nesmí.

V různých částech újezdu jsou prý podzemní chodby.

Na severu je kutisko, kde Keltové těžili železnou rudu.

Ohromné chodby se prý táhnou z hrádků po několik desítek kilometrů.

Některé chodby vytvořila i německá armáda v době protektorátu,

kdy oblast využívala jako cvičiště.

Pokud chcete zajímavou lokalitu, pak navštivte toto tajemné místo.