Zvířata jeleni, krávy, koně cítí magnetické osy Země

16.02.2013 18:28


 Pasoucí se koně, krávy i spící jeleni mají vždy těla natočena podél

severojižní osy k magnetickému poli Země.

Tento fakt potvrdili i evropští vědci díky sateletním snímkům.

Vždy k severu směřují hlavy spících nebo pasoucích se zvířat.

Tento výzkum probíhal i v ČR.

A opravdu, zvířata byla nasměrována buď hlavou k jihu či severu.

Jejich poloha se na první pohled lišila od směru převládajících větru a

slunečních paprsků.

To dokazuje, že zvířata mají v sobě nějaký vnitřní kompas a

dokážou vnímat zemský magnetismus.

To je zcela úžasné. My chovatelé a lidé, co chodí do přírody,

už přeci dávno víme, že zvířata jsou chytří.

Magnetismus používají i ryby, ptáci, netopýři. Tak proč by ne větší zvířata.

Mnozí lidé to také tak cítí. Léčitelé dokázali,

že spící člověk směrem na západ či východ spí málo a je rušený.

Ale spící člověk na sever nebo jih, je to jedno kam hlavou.

Spí dlouho, plynně a nerušeně. Bohužel věda opět tvrdí, že to není možné.

Jenže výzkumy z celého světa potvrzují,

že opravdu zvířata i někteří lidé magnetismus vnímají.

Jenže v době moderní nastává ouvej! 

Elektrické dráty mění chování zvířat.

A byli to Češi, co na to příšli a prokázali, že u stád jelenů a krav elektromagnetické

pole drátů ruší schopnost pást se a spát v severojižním směru.

Čeští vědci přišli s poznáním,

že zvěř tuto svoji schopnost ztrácí pod vedením vysokého napětí.

Pak se chová zcela chaoticky .

Jakmile se zvěř od vysokého napětí vzdálí,

opět – při pastvě či při spánku – srovná těla do severojižního směru.

Proto pomatujte na to,

abyste nikdy nebydleli v blízkém dosahu vysokonapěťových drátů.